Aktualności

Kontakt:

Centrala
Grudnik Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a
31-234 Kraków

KRS nr rej.: 0000135068
Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 351357405
NIP: 945-176-98-59
Tel: 12 617 08 00
Fax: 12 617 08 07